Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Để đăng nhập vào game, bạn phải điền các thông tài khoản đã đăng ký, sau đó nhấp đăng nhập để vào game. Lưu mật khẩu Sử dụng chức năng này khi bạn không muốn phải điền lại thông tin đăng nhập cho lần đăng nhập sau của bạn. Lưu ý: […]

Đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập vào game, bạn phải điền các thông tài khoản đã đăng ký, sau đó nhấp đăng nhập để vào game.

Lưu mật khẩu

Sử dụng chức năng này khi bạn không muốn phải điền lại thông tin đăng nhập cho lần đăng nhập sau của bạn.

Lưu ý: chỉ nên sử dụng chức năng này khi bạn chắc chắn tài khoản của bạn được bảo vệ.

Quên mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu, nếu tài khoản của bạn được tạo từ trên thiết bị này, bạn có thể sử dụng chức này để BQT Kỳ Vương có thể nhắc lại mật khẩu bạn đã thiết lập

Đăng nhập facebook

Chức năng này sẽ sử dụng tài khoản facebook của bạn làm tài khoản đăng nhập game.

Để sử dụng chức năng này, Kỳ Vương cần tài khoản facebook của bạn cấp quyền cho phép sử dụng làm tài khoản đăng nhập. Nhấp vào “Đăng nhập với facebook” và làm theo hướng dẫn để sử dụng.


1 Comment

  1. thuydiem

    24/04/2020 at 14:32

    loncondiemmupmap

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.