Cửa hàng

Liệt kê vật phẩm mà bạn có thể mua sử dụng vàng Kỳ Vương. Vật phẩm bao gồm 2 loại: Hình đại diện: Hình ảnh đại diện cho tài khoản của bạn, hiển thị khi bạn vào Kỳ Vương và được nhìn thấy bới những người chơi khác. Bảo bối: hỗ trợ người chơi trong […]

Liệt kê vật phẩm mà bạn có thể mua sử dụng vàng Kỳ Vương. Vật phẩm bao gồm 2 loại:

  • Hình đại diện: Hình ảnh đại diện cho tài khoản của bạn, hiển thị khi bạn vào Kỳ Vương và được nhìn thấy bới những người chơi khác.
  • Bảo bối: hỗ trợ người chơi trong quá trình tham gia chơi Kỳ Vương như chống bị đuổi khỏi bàn, bình luận một ván đấu đang xem

Để vào cửa hàng, từ đại sảnh chọn cửa hàng để truy cập.

Chọn mục tương ứng để xem và mua danh sách vật phẩm

Mua hình đại diện

Tại danh sách hình đại diện, chọn hình bạn muốn mua để xem thông tin chi tiết

Nhấp chọn “Mua” để xác nhận mua hình đại diện này sau khi đã xem thông tin chi tiết.

Lưu ý: hình đại diện ngay sau khi mua sẽ được sử dụng tự động ngay lập tức làm hình đại diện hiện thời của bạn. Để đổi hình đại diện khác, bạn có thể vào phần thông tin cá nhân và đổi hình đại diện.

Mua bảo bối

Để mua bảo bối, từ danh sách bảo bối chọn bảo bối muốn mua để xem thông tin chi tiết

Nhấp chọn “Mua” tại phần chi tiết để xác nhận mua bảo bối


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *