Lưu ý:

  • Kỳ Vương chỉ có thể lưu dữ liệu các ván đấu trong vòng 2-3 ngày. Vui lòng ấn [Chia sẻ] facebook để lưu lại vĩnh viễn dữ liệu các trận đấu hay của bạn ngay trong đường link.
  • Ván đấu có thể xuất hiện muộn sau khi kết thúc 1-2 phút.

Thời gian Số nước: Trận đấu Elo+ Chia sẻ