Khuyến mại cho người dùng mới

Kỳ Vương khuyến mại 200% cho thiết bị lần đầu tiên nạp tiền Trong tuần đầu tiên đăng ký, nếu nạp xu KV khuyến mại 50% Trong tuần thứ 2 sau khi đăng ký, tài khoản đầu tiên sẽ được khuyến mại 30%

Kỳ Vương khuyến mại 200% cho thiết bị lần đầu tiên nạp tiền

Trong tuần đầu tiên đăng ký, nếu nạp xu KV khuyến mại 50%

Trong tuần thứ 2 sau khi đăng ký, tài khoản đầu tiên sẽ được khuyến mại 30%


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *