Thông báo

Liệt kê các thông báo, sự kiện, hướng dẫn tân thủ được tổng hợp tại đây. Để mở thông báo, từ đại sảnh nhấp chọn “Thông Báo” để truy cập. Nhấp chọn mục tương ứng trong thông báo để xem nội dung chi tiết

Liệt kê các thông báo, sự kiện, hướng dẫn tân thủ được tổng hợp tại đây.

Để mở thông báo, từ đại sảnh nhấp chọn “Thông Báo” để truy cập.

Nhấp chọn mục tương ứng trong thông báo để xem nội dung chi tiết


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *