Luật cờ úp

Luật cờ úp Hướng dẫn căn bản về luật và cách chơi cờ úp Cờ úp được chơi trên một bàn cờ hình vuông chia thành 8 ô ngang và 8 ô dọc. Cách chơi: Khi sắp cờ các quân cờ của mỗi bên được lật úp (trừ quân tướng) và xáo trộn ngẫu nhiên […]

Luật cờ úp

Hướng dẫn căn bản về luật và cách chơi cờ úp

Cờ úp được chơi trên một bàn cờ hình vuông chia thành 8 ô ngang và 8 ô dọc.

Cách chơi:

 • Khi sắp cờ các quân cờ của mỗi bên được lật úp (trừ quân tướng) và xáo trộn ngẫu nhiên sau đó sắp theo thế trận cờ tướng thông thường.
 • Nước đi đầu tiên của quân cờ úp phải tuân theo luật đi của quân cờ tướng tại vị trí mà nó đang chiếm giữ. Ví dụ: Quân cờ úp nằm cạnh quân tướng đang chiếm giữ vị trí của quân sĩ, vì vậy nước đầu tiên của nó phải đi như một quân sĩ.
 • Sau khi bạn đi một quân cờ úp thì quân đó sẽ lật ngửa để xem nó thực ra là quân nào trong bộ cờ, và từ đó trở đi quân đó đi theo luật của quân cờ ngửa.

Một số ngoại lệ trong luật đi của quân cờ trong cờ úp:

 • Quân sĩ không bị giới hạn trong cấm cung mà có thể đi khắp bàn cờ theo luật đi chéo của nó.
 • Quân tượng không bị giới hạn bên phần “sân nhà” mà có thể đi sang lãnh thổ đối phương.

Nước đi của các quân: Về cơ bản giống như trong cờ tướng

 • Tướng: Chỉ được di chuyển trong phạm vi cung. Tướng đi từng ô một, ngang hoặc dọc. Hai tướng không được nhìn thấy mặt nhau (lộ mặt tướng) và bên nào bị ăn mất quân tướng thì bên đó bị thua.Tướng luôn ở trong phạm vi cung.”Cung” gồm 4 hình vuông nhỏ được gạch đường chéo
 • Sĩ: Đi chéo từng ô một.
 • Tượng: Đi chéo 2 ô (ngang 2 và dọc 2). Nước đi của tượng sẽ không hợp lệ khi có một quân cờ nằm chặn giữa đường đi.
 • Xe: Đi ngang hay dọc trên bàn cờ miễn là đừng bị quân khác cản đường từ điểm đi đến điểm đến.
 • Pháo: Giống như xe, pháo cũng có thể di chuyển ngang hoặc dọc không giới hạn số ô. Có điều cần chú ý với Pháo là khi ăn quân cờ của đối phương phải vượt qua một quân cờ khác.
 • Mã: Đi thẳng một ô và đi tiếp chéo một ô. Nếu có vật cản bên cạnh cản đường đi thì mã không thể di chuyển được nước đi đó.
 • Tốt: Đi một ô mỗi nước. Khi ở địa phận của mình tốt chỉ có thể đi thẳng, nhưng khi đã vượt qua sông thì tốt có thể đi ngang hoặc dọc.

Chú ý:

  • Trong Kỳ Vương, Cờ tướng có 2 loại chế độ khi chơi: Cờ chậm và cờ chớp
   • Cờ chậm: Thời gian suy nghĩ cho cả 1 ván là 15 phút, thời gian suy nghĩ tối đa cho 1 nước đi là 2 phút.
   • Cờ chớp: Thời gian suy nghĩ cho cả 1 ván là 8 phút, thời gian suy nghĩ tối đa cho 1 nước đi là 60 giây.
  • Sau 60 nước đi của cả 2 bên, mà ko có quân nào bị ăn thì hòa
  • Ăn quân: Khi quân di chuyển đến 1 vị trí giử bởi quân đối phương, quân đối phương bị ăn và bị lấy ra khỏi bàn cờ.
  • Chống Tướng: Hai con tướng trên bàn không được nằm trên cùng 1 cột dọc mà không có quân cản nào ở giữa. Nước đi để 2 con tướng trong vị trí chống tướng là không hợp lệ.
  • Hai bên đều không phạm luật cấm và đều không chịu thay đổi nước đi khiến thế cờ lặp đi lặp lại 6 lần: Xử hòa cờ
  • Chiếu dai: Một người chơi chỉ được phép chiếu dai 6 nước liên tục với 1 quân và 12 nước liên tục với 2 quân và 18 nước liên tục với 3 quân. Vi phạm bị xử thua
  • Đuổi dài: Một người chơi chỉ được phép đuổi dai 6 nước liên tục với 1 quân và 12 nước liên tục với 2 quân và 18 nước liên tục với 3 quân. Vi phạm bị xử thua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *