• Download from AppStore
  • Download from Google play
  • Download from Windows Store
  • Chơi ngay
  • Download APK
Lien he

Liên hệ BQT Kỳ Vương

Các phương thức, kênh liên lạc để cờ thủ có thể liên hệ & trao đổi với BQT Kỳ Vương

Hệ thống chỉ có 1 tài khoản admin duy nhất của nhà phát triển game. Bạn có thể liên hệ với BQT thắc mắc về tất cả các vấn đề bằng các cách sau:

  1. Gọi điện qua hotline 0908221800 (ở phía dưới màn hình đăng nhập).
  2. Dùng hệ thống email của chương trình, gửi cho tài khoản admin và mô tả lỗi, ghi rõ số điện thoại để BQT liên lạc.
  3. Dùng email cá nhân gửi vào hòm thư hỗ trợ của chương trình: support@kyvuong.mobi, ghi rõ số điện thoại để BQT liên lạc..