• Download from AppStore
 • Download from Google play
 • Download from Windows Store
 • Chơi ngay
 • Cp tuong bien hoa ao dieu
Huong dan su dung

Hướng dẫn sử dụng

Tổng hợp các tính năng và cách sử dụng trong Kỳ Vương.

 1. Tạo tài khoản
 2. Đăng nhập
 3. Đại sảnh
 4. Thông tin cá nhân
 5. Bạn bè
 6. Hòm thư
 7. Thông báo
 8. Xếp hạng
 9. Cửa hàng
 10. Tiền thưởng
 11. Cờ tướng/cờ úp
 12. Tiền vàng trong game
 13. Thiết lập